Situl Natura 2000 Igniș

DSC_2837 DSC_2886

Situl Natura 2000 Igniș ROSCI0092 este situat în regiunea biogeografică alpină și în cea continentală, în zona vulcanică a Carpaților Orientali mai exact în Munții Igniș. Suprafața sitului este de 19.598 hectare, cuprinse altitudinal între 321 și 1297 metri, cu o medie altitudinală de 888 metri. Există o mare suprapunere a sitului Igniș cu situl Natura 2000 ROSPA0134 Munții Gutâi. Pe Dealul Solovan, Situl Natura 2000 Igniș este în contact cu Situl Natura 2000 Valea Izei și Dealul Solovan ROSCI0264. Relațiile sitului Igniș cu alte arii protejate – desemnate la nivel național sau regional, pe care le include pe teritoriul său: Rezervația naturală Mlaștina Poiana Brazilor, cod 2.570, acoperă 0,04% din sit, Rezervația naturală Tăul lui Dumitru, cod 2.572 acoperă 0,02%, Rezervația naturală Cheile Tătarului, cod 2.578, acoperă 0,02%, Rezervația naturală Mlaștina Iezerul Mare, cod 2.590, acoperă 0,07% din acest sit Natura 2000.

DSC_4813 DSC_4858 DSC_4882 DSC_4902

Coordonatele din Formularul Standard sunt N 47º 50′ 13” E 23º 46′ 16”. Conform Formularului Standard, există aici următoarele mari categorii de habitate: păduri de foioase 53%, păduri de conifere 3%, păduri de amestec 5%, habitate de păduri (păduri în tranziție) 9%, pajiști naturale, stepe 27%, pășuni 3%. Pe teritoriul sitului există o serie de habitate de interes comunitar:

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, cod 9110 acoperă 15%, Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, cod 9130 acoperă 7%,

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane, cod 3220 acoperă 1%, Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae), cod 6410 acoperă 1%, Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, cod 6430 acoperă 1%,

Turbării active, cod 7110 * acoperă 0,1%, Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat), cod 7140 acoperă 1%;

Desigur, există și alte tipuri de habitate, care reprezintă restul ce rămâne până la 100%. În Formularul Standard, la vulnerabilitate, scrie: “Importante aspecte de deteriorare le constituie activitățile de defrișări sporadice.” În Formularul Standard, la calitate și importanță se arată: „Situl propus cuprinde zone umede (turbării active, mlaștini) cu o mare valoare ecologică și științifică, zone cu stâncării, pășuni și fânețe montane, păduri naturale de fag și păduri de molid. Mlaștina Poiana Brazilor este stațiunea cea mai joasă în care vegetează jneapănul în România (970 m), interpretată ca o stațiune relictă, la cca 80 km de cea mai apropiată stațiune spre est, situată în mijlocul pădurii de fag.” În Formularul Standard, la alte caracteristici ale sitului, se arată: “Turbăria Tăul lui Dumitru este situată pe platoul constituit din andezite piroxenice, situat pe culmea dintre V. Sturului și V. Brazilor, având dimensiuni de 15 x 20 m, cu deversare spre vest (V. Sturului). Acesta este o turbărie oligotrofă care este drenată și spre est (spre V. Brazilor). Mlaștina Poiana Brazilor este amplasată într-o zonă depresionară, craterială de pe cursul superior al Văii Brazilor. Zona craterială are diametrul de cca 2 km și umplutura vulcanică este constituită din andezitele piroxenice de Valea Brazilor (cu o grosime de peste 800 m) și intruziuni polistadiale. Această mlaștină este un fragment situat la bifurcația a 2 mlaștini extinse: mlaștina împădurită V. Brazilor Stângă (lungime 1 km, lățime 100-150 m) și mlaștina cu turbă V. Brazilor Dreaptă (lungime 1 km, lățime 150-200 m). Mlaștinile se dispun de-a lungul cursurilor de apă.” Dacă în Formularul Standard au fost descrise acestea, trebuiau descrise și celelalte (Cheile Tătarului, Iezerul Mare etc), dar probabil că nu a fost timp sau chef de ele.

DSC_4964 DSC_4974 DSC_5004

Dintre speciile de plante enumerate pe anexa a 2-a a Directivei Habitate, de aici sunt cunoscute 2 specii (Ligularia sibirica și Campanula serrata); dintre speciile de amfibieni prezente pe anexa 2 a Directivei Habitate, de aici este cunoscută prezența tritonului carpatin (Triturus montandoni) și a izvorașului cu burta galbenă (Bombina variegata); dintre mamiferele de pe anexa 2 este menționat șoarecele de Tatra (Microtus tatricus). Alte specii importante de floră și faună, menționate pe Formularul Standard, sunt: plante (Carex echinata, Carex limosa, Carex pauciflora, Empetrum nigrum ssp. Nigrum, Gladiolus imbricatus, Molinia caerulea ssp. caerulea, Pinus mugo), amfibieni (Bufo bufo, Rana temporaria), reptile (Anguis fragilis, Vipera berus), mamifere (Martes martes). Dacă citești aceste date, vezi că la mamifere se puteau include multe altele, inclusiv la cele de pe anexa 2 a Directivei Habitate, de la chiroptere la carnivore mari.

_DSC6453 _DSC6543 DSC_2742 DSC_2823

Data completării Formularului Standard este decembrie 2006, data propunerii ca sit SCI iunie 2007, data confirmării ca sit SCI decembrie 2008, data actualizării Formularului Standard este ianuarie 2011. Baza legală pentru înființarea sitului o reprezintă O. M. nr. 1964/2007 modificat O. M. nr. 2387/2011. Harta sitului este disponibilă pe harta digitală a României (raster și vector), 1:50000, Stereo 1970, iar limitele sunt disponibile în format digital ESRI .shp, în proiecție națională Stereo 1970. Harta limitelor în format shape, în sistemul de coordonate Stereo 70, la scara 1:5000 este atașată actului de declarare a sitului. Harta este cuprinsă în Baza de date Natura 2000 a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

Ignis SCI

Acest sit Natura 2000 are formă cvasi-romboidală, cu lungimea mai mare orientată nord-sud. Există astfel o bună acoperire a Platoului Vulcanic Igniș, în est incluzând turbăria Iezerul Mare, în nord ajungând până în bazinul Săpânței, în vest incluzând Tăul lui Dumitru. Pentru a avea o acoperire mai bună a habitatelor de interes comunitar și a speciilor de interes comunitar protejate prin acest sit, este necesară modificarea perimetrului astfel încât acesta să includă și Rezervația Mlaștina Vlășchinescu, aflată pe teritoriul din Munții Igniș care deja este inclus în SPA Munții Gutâi. O mare greșeală la trasarea conturului inițial a fost neincluderea pe teritoriul SCI Igniș a zonei Jilerescu, cu importante valori în privința habitatelor de interes comunitar și a speciilor de interes comunitar; este absolut necesară remedierea acestei omisiuni și includerea pe teritoriul SCI a suprafețelor cu mlaștini, turbării, numeroase habitate vitale pentru specii de interes comunitar. Există mai multe zone periferice ale sitului unde limita SCI trebuie mutată către exterior, în așa fel încât să se suprapună peste cel al SPA; apar lobi unde este necesară includerea în SCI a zonei care deja este SPA și unificarea limitelor celor două situri Natura 2000 pe aceste porțiuni.

© dr. Peter Lengyel

to share or not to share?

Acest articol a fost publicat în Arii Protejate in Maramures. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s