Biserica fortificată Mons Mellis – Honigberg – Szászhermány – Hărman

DCIM100MEDIADJI_0230.JPGDCIM100MEDIADJI_0238.JPGDCIM100MEDIADJI_0240.JPGDCIM100MEDIADJI_0259.JPGDCIM100MEDIADJI_0264.JPGDCIM100MEDIADJI_0269.JPGDCIM100MEDIADJI_0276.JPGDCIM100MEDIADJI_0281.JPGDCIM100MEDIADJI_0286.JPGDCIM100MEDIADJI_0291.JPGDCIM100MEDIADJI_0296.JPGDCIM100MEDIADJI_0312.JPGDCIM100MEDIADJI_0223.JPG

DSC_1927

DSC_1771

DSC_1783

DSC_1793

DSC_1796

DSC_1806

DSC_1818

DSC_1833

DSC_1852

DSC_1867

DSC_1878

DSC_1893

DSC_1913

DSC_1948

DSC_1972

_DSC4509

_DSC4528

1302

Mons Mellis – Honigberg – Szászhermány – Hărman/ Herman se află la 10 km est de Brașov, în Burzenland – Țara Bârsei, în apropiere de cursul din Transilvania al Oltului. Este atestat documentar din 1213, dar localitatea apare sub variate denumiri: Mons Mellis (latină), villa Mons Mellis, Herman, Hochperg, Hermanfalv, Hermanfalva, oppidum Hermanffalua, villa regalis Hermán, Honigperg, Hermány, Szász Hermány, Hirmáni, Hermány, Honigberg, Hermán. Mons Mellis se traduce Muntele Mierii; Honigberg (germană), Hoenschbrich (dialectul săsesc), Harmány/ Szászhermány (maghiară). În 1427 primește staturtul de oraș – oppidum Hermanfalva, dar la un secol după… este considerat din nou… sat.

1284 1289

Ordinul Cavalerilor Teutoni – Ordo Teutonicus – s-a format în Palestina la sfârșit de secol 12, în 1190; era socotit egalul Ordinului Templierilor. Teutonii erau un ordin călugăresc-militar implicat în cruciade, dar ca urmare a înfrângerii creștinilor de către musulmani – din voia lui Allah, au fost nevoiți să se retragă din “Țara Sfântă”… Colonizarea cavalerilor teutoni în Transilvania – pentru a ajuta apărarea graniței de sud-est a Regatului Ungariei – a fost realizată în 1211 de către II. András király – Andrei al II-lea – domnitor între 1205-1235 aparținând de Dinastia Árpádiană – Rege al Ungariei, Croației, Dalmației, Serbiei, Galiției șamd. Interesant este că în acel text latin se definesc limitele geografice ale teritoriului în cauză și sunt date variate detalii, precum: „am dăruit cruciaților (…) din dragoste frățească o țară numită Bârsa, în Transilvania între Cumani, deși este deșartă și nelocuită, să o locuiască în pace și să o stăpânească slobod pe veci, pentru ca prin conviețuirea cu ei să se întindă regatul nostru (…) spre binele sufletului nostru și al părinților noștri. Afară de aceasta, le-am îngăduit ca, de se va găsi în sus-numita țară a Bârsei aur și argint, o parte să se dea visteriei, iar restul să rămână lor. Pe deasupra le-am lăsat pe deplin târgurile libere și vămile târgurilor din acel ținut și le-am dat voie să-și ridice cetăți de lemn și orașe de lemn ca să apere Regatul împotriva Cumanilor. (…) Să nu fie supuși judecății sau jurisdicției nimănui altuia decât a Regelui și să aibă dreptul de a-și alege dintre ei pe judecătorul ce-i va judeca.” Privilegiile teutonilor au fost extinse în 1222, cu dreptul de construi “cetăți și orașe din piatră”. Pentru o perioadă scurtă, de doar 15 ani (1211-1225), zona Bârsei era în administrarea cavalerilor teutoni; în acestă perioadă au fost construite cetăți de lemn și ulterior și niște începuturi de construcții de piatră; totodată, teutonii au participat la Cruciada a V-a, în Egipt (1217-1221). Maestru al Ordinului Teutonilor era Hermann von Salza (1209-1239)… denumirea localității poate să provină de la numele lui. Teutonii au avut lupte cu cumanii, un popor asiatic turcesc care deținea controlul în peisajul geografic aflat la sud-est de Transilvania. Din cauza unor acțiuni care nu puteau să fie agreate de Regalitatea Ungară… printre care emiterea de monedă de către teutoni, în 1225 Regele Ungariei a învins militar Ordinul Teutonilor și i-a alungat, i-a expulzat din Transilvania… aceștia stabilind apoi un stat în zona Germaniei, de unde atacau regatul Poloniei, Marele Ducat al Lituaniei etc.

734 1317 1332 1337 1347 1352

1327

Prima menționare a Cetății Hărmanului provine din 21 martie 1240 când IV. Béla király – Regele Béla al IV-lea al Ungariei (care a domnit între 1235-1270) donează Ordinului Cistercienilor mai multe valori imobiliare și veniturile ce țin de ele: Castrum Sanctae Mariae – Földvár – Marienburg – Feldioara, Sancti Petri – Szent Péter Vár – Petersberg – Sânpetru, Mons Mellis – Szászhermány hegy – Honigberg – Hărman, Tartilleri – Prázsmár – Tartlau – Prejmer.

1279

1274

Atrași de privilegiile acordate de Regii consecutivi ai Ungariei, populații germanice din zona Rinului încep să vină în Transilvania în secolele 12-13. Saxonii – grupul cel mai numeros, au venit în secolul 13. În schimbul apărării graniței de est a Transilvaniei, sașii aveau dreptul de a utiliza pământurile, de a construi orașe și cetăți, de a își alege conducerea, judecătorii, de a își organiza aspectele religioase etc… context în care comunitățile respective aveau o dezvoltare rapidă. Dar, locul nu era lipsit de pericole. Pe lângă inevitabilele conflicte locale, au existat multe probleme majore. Marea Invazie Mongolă din 1241 a însemnat un puhoi de 150.00-200.000 de luptători conduși de Batu-khan. Au devastat și aceste zone transilvane, apoi s-au retras lângă Marea Neagră unde au înființat Hanatul Hoardei de Aur. În 1278, mongolii au devastat, jefuit, incendiat din nou zona de sud a Transilvaniei…. și multe dintre localitățile anterior existente… inclusiv Hărman… nu mai sunt amintite în documente, timp de peste 1 secol… deoarece au fost șterse de pe fața pământului.

747 754

739

768

În 1353 I. Nagy Lajos király – Ludovic I cel Mare de Anjou – Regele Ungariei, confirmă privilegiile sașilor din zona Hărman, dar în caz de război aceștia erau obligați să participe la oaste; o decizie din 1377 a lui I. Nagy Lajos, subordonează Hărmanul, Brașovului. Zona este jefuită de tătari în 1335, 1342, 1345 și 1366. Invazii ale turcilor din 1421, 1422, 1427, 1432, 1502, 1508 au dus la jaf, ucidere, mutilare, deportare și incendiere, nimicirea multor localități, inclusiv Herman. În 1457 oștile lui Vlad Țepeș au prădat zona. În 1529 moldoveanul Petru Rareș, în lupta pentru putere din Transilvania îl susține pe Zápolya / Szapolyai János contra lui Ferdinand de Habsburg, implicându-se în bătălia de la Feldioara… și ocupă mai multe localități printre care și Hărman. În 1547 localitatea este jefuită de tătari, turci și valahi, dar aceștia au fost alungați dincolo de Carpați de căpitanul Varkocs Tamás. Cetatea a fost asediată în 1552 de oștile voievodului Ștefan al Moldovei… fără succes. În 1602 Radu Vodă ocupă cetatea. Trupe de mercenari din oastea lui Mihai Viteazu au jefuit și incendiat Hărmanul în 1600. Dezastru a fost din nou cu venirea turcilor, tătarilor și cazacilor în 1658, când toate localitățile din zonă au fost jefuite, pârjolite, inclusiv Hărman; mulți omeni au fost masacrați, bărbații care se predau au fost luați în robie, fetele și femeile au fost…. îndurerate. În 1663, otomanii cărora li se alătură și moldovenii lui Dabija Vodă au pustiit zona, inclusiv localitatea Hărman, fără a cuceri însă și cetatea Hărmanului. Este dur să vezi până și date sumare despre ce fenomene aveau loc. Ajungi să înțelegi mai bine de ce au construit cetate cu pereți atât de groși și înalți, cu bastioane etc. Nu o făceau din plăcere, ci din dorința de a da șanse pentru supraviețuire.

797 849 1212

802

Viața nu a fost simplă niciodată. Incendiile produse de fulgere sau din neatenție erau nenumărate, unele dintre ele distrugând mare parte din localitate. Recoltele sunt distruse de lăcuste în invazia acestora în 1542. Mari inundații au avut loc în 1509 și 1533. Epidemii de ciumă au fost și ele destul de multe, dintre care unele au păstrat urme scrise: 1388, 1553, 1572, 1603, 1660, 1718-1719, 1756; la epidemia de ciumă din 1718-1719, în Țara Bârsei au murit 19.000 de oameni, dintre care la Hărman 449… încât aici au rămas 53 de gospodării, în timp ce 43 au fost…. Se încerca stoparea răspândirii bolii, prin instaurarea carantinei, dezinfectarea obiectelor, control militarizat, inclusiv împușcarea celor care doreau să iasă dinspre zonele închise.

792 814 832

Biserica-cetate de la Herman prezintă elemente arhitecturale atât din perioada cistercienilor, precum și altele, adăugate în secolele care au urmat. Portalul principal al bisericii este realizat în stil gotic târziu, având pictat un simbol al sacrificiului… „pelicanul care își hrănește puii cu propria lui carne/ sânge”… o pictură pe fond albastru-cobalt. Turnul clopotniță este creat în secolul 15, în stil gotic și are 32 de metri înălțime. Orologiu din secolul 16, are un singur arătător care arată orele… Într-o capelă din turnul de est se păstrează o pictură realizată în 1460-1470.. În anii 1930, au fost scoase la lumină fragmente de frescă incluzând simboluri zoomorfe: pelicanul care își hrănește puii din propriul trup, pasărea Phoenix care renaște din propria cenușă, leul care își apără puii, inorogul “care nu poate să fie vânat decât când își pune capul în poala unei virgine”.

1219 1224

Fortificația ovalară din jurul bisericii a fost ridicată în secolul 16; zidul interior a fost ridicat la 12 m înălțime, are porțiuni cu 3,5 (5?) metri grosime și a fost consolidat cu 7 bastioane/ turnuri… legate de drumuri de strajă. Unele turnuri sunt tubular-cilindrice, altele pătratice, azi se mai păstrează 6 dintre ele. Există guri de turnare a smoalei topite… care să reducă dorințele de asediere a celor din afară. Exista și un șanț cu apă… pentru a crește eficiența sistemului de apărare… dar peisajul din zonă era unul mlăștinos așa încât protecția venea din poziționarea strategică a cetății. Un incendiu din aprilie 1593 a afectat atât biserica cât și cetatea. Intrarea actuală, asemănătoare cu cea de la Prejmer, a fost construită la începutul secolului 17. În 1608, un clopot a fost instalat în Turnul Măcelarilor, aflat lângă intrare. Zidurile cetății includ și spații care puteau să fie utilizate pentru depozitarea de provizii și locuire. Primăria a funcționat în cetate, până în 1815.

1242 1252

Cum arăta oare o astfel de comunitate-bio, înainte de industrializare, modernizare și postmodernizare care a dus la starea actuală? Sătenii se ocupau preponderent de agricultură: cultivau grâu, mei, orz etc; din secolul 17-18, a fost introdus și porumbul; cartoful este cultivat doar din 1769. Creșteau variate animale: conform unui document din 1769, în 1756, la Hărman erau 847 de cai, 50 de boi de tracțiune, 198 de boi tineri, 188 vaci, 109 porci, 100 de oi șamd… De remarcat numărul mare de cai… care erau utilizați în variate munci. Bivolii au fost aduși în 1827, iar în 1908 erau 704 exemplare… doar în acest sat. Pășunile erau utilizate în comun. În 1785 existau deja la Primărie 4 Cărți Funciare, în care erau ținute evidențele proprietăților funciare din 4 categorii de terenuri: fâneață, Kronerfeld, Mittefeld și Hinterfeld; fiecare proprietar primea și extrase din aceste cărți funciare. Defrișarea pădurilor a fost consecința atât a nevoii de material lemnos pentru construcții (mistuite de numeroase incendii), pentru încălzire și gătit, cât mai ales pentru a face loc unor pășuni, fânațe și terenuri arabile din ce în ce mai extinse, necesare pentru cultivarea plantelor și creșterea animalelor domestice. Pe lângă agricultori, existau și meșteșugari organizați în bresle, de la morar la olar, fierar, cizmari, tăbăcari, tâmplari etc. Dar nu toți erau țărani, meșteșugari sau mici administrator locali, ci mai existau și oameni cu preocupări intelectuale. Dintre cei născuți la Herman, unii ajungeau să studieze la Universitatea din Viena… În 1423 Johannes de Montemellis era student la Viena; la fel în 1426 Laurentius Weiss și în 1427 Antonius de Montemellis… și cine știe câți alții.

841

Cu toate dezastrele, evoluția demografică era ascendentă. În 1510, Hărmanul avea 528 locuitori și 139 gospodării. În 1787 existau 1711 locuitori și 373 de gospodării. În 1870 erau 1987 de locuitori. În 1910, erau aici 2339 de locuitori, majoritatea sași. În 2002 avea 3871 locuitori. La recensământul din 2011, sașii mai reprezentau doar 1,2%.

PS. O prezentare detaliată a trecutului localității a fost realizată de Péter Horváth: Die Gemeinde Honigberg und ihre Schicksale, Hermannstadt, Krafft, 1912, o lucrare de 61 de pagini. Te poți întreba, de ce oare istoria nu prea interesează oamenii de azi? Nu este un subiect facil. Încercarea de a înțelege câteva aspecte ale trecutului se bazează pe niște informații care sunt fragmentare, manipulatoare voit sau involuntar, din cauza percepției autorului în cauză. Dintre datele eventual existente, note făcute de anumite persoane, fiecare istoric a asamblat o imagine care era în acord cu percepția lui despre trecut.

© dr. Peter Lengyel

to share or not to share?

Acest articol a fost publicat în Splendori in Iubita Noastra Transilvania. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

7 răspunsuri la Biserica fortificată Mons Mellis – Honigberg – Szászhermány – Hărman

 1. Clementina Timus zice:

  O alta surpriza la fel de ofertanta cu acest sit similar Prejmer-ului, cu o mare bogatie de informatii privind istoria asezarii. Surprinde excelenta stare a sit-ului ca ansamblu arhitectural autentic si din nou excelenta calitate a imagisticii.
  Aceasta noua postare este de natura a suscita tot mai mult interesul pentru a naviga pe acest excelent blog si-mi va face o deosebita placere sa-l recomand celor interesati de valori culturale.
  Nu visez decat la un moment cand aceste cetati isi vor fi dobandit aspectul ingrijit conservat si pus in valoare intr-un circuit turistic cultural pentru specialisti si amatori. Faptul ca printul Charles si-a oprit atentia si nu numai asupra acestui spatiu este o invitatie de a nu ramane indiferenti ci de a reactiona prin initiere si implicare. Multumim Dr Lengyel

 2. Va admir si va felicit pentru ceea ce faceti.

 3. Emil zice:

  De mult vreau sa va spun, sunt convins ca alaturi de foarte multi cititori ai blogului dv.: Va multumesc domnule Lengyel. Probabil este cel mai minunat blog pe care il stiu, si asta nu numai pentru ca impartasim cam aceleasi opinii. Köszönöm. Nagyon köszönöm.

 4. skorpion zice:

  Oare cum se suiau preotii si personalul in virsta pe scarile alea atit de abrupte sau cum or fi???
  ti-e frica si ca tinar, dar mi te cind te lasa oasele, salele si ametesti???
  🙂

 5. Grigore Dan via FB zice:

  ah daca toate imaginile astea ar fi zilnic in tot si in toate ..colturile ..paginile..televiziunile..pliantele.. am duce-o ..altfel!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s