Strategia Energetică a României 2011-2020… plus Oameni și Natură

30 35 39

Pe site-ul Ministerului Mediului, printre variatele documente legate de domeniul energetic, există un document de 72 pagini, Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020 (varianta 20 august 2011). Strategia Energetică a României (SER), o strategie sectorială, în principiu nu ar trebui să ducă la agresare şi distrugerea altor sectoare, cred că asta trebuia să fie evident! Altfel, întreaga abordare este o mizerabilă aberație, produsă de o societate incapabilă de a aborda strategic şi coerent propriul ei viitor. O strategie ar trebui să fie atât riguroasă şi bine ancorată în realitatea momentului, să aibă o viziune strategică precum şi flexibilitate – să fie aptă de adaptare la realităţile aflate în evoluţie. O strategie sectorială creată de cei cu ochelarii de cal ai hiperspecializărilor de orice fel, este inaptă de a lua în calcul impactul “strategiei” asupra altor domenii la fel de importante precum cea din document. Această vină nu este a tehnocraţilor energeticieni, ci a unui sistem politic inapt de a realiza echilibrele fine, de a face legătura dintre diferitele domenii… de fapt Strategia Energetică arată lipsa capacităţii politice din această ţară. La pg. 5 se menţionează „reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător”… o glumă aruncată în vânt, fără nici un fel de contact cu realitatea naturală. În SER nu există nici o referire la impactul infrastructurii energetice asupra naturii, biodiversităţii, acest conflict nu a fost luat în calcul în nici un fel…. că nu a fost cine să îl ia în considerare.

Oare cum ar părea dacă Strategia de Conservare a Biodiversității ar avea inclusă dinamitarea barajelor/ hidrocentralelor, eolienelor, termocentralelor, centralei nucleare, tăierea liniilor electrice șamd? Dar când opusul se întâmplă, când ariile protejate/ situri Natura 2000 (desemnate pe baza Directivei Habitate și a Directivei Păsări a Uniunii Europene)…  sunt terfelite de sectorul energetic, ele nici nu sunt băgate în seamă… Situri Natura 2000 infestate cu sute de eoliene, microhidrocentrale prin arii protejate/ situri Natura 2000, betoane, dinamită, oțel, cabluri… distrugere a Naturalului. Și totuși… ani de zile, este o liniște totală… parcă nimeni nu vede ce se întâmplă. Poate că pe 2 lei poate să fie cumpărată tăcerea? Ori nu interesează pe nimeni distrugerea Naturii de pe la noi… ci doar supraviețuirea momentană individuală… proiecte care să tipărească afișe și postere cu specii pe cale de dispariție… și cu asta treaba de „protejare a Naturii” este terminată? Variate „ONG-uri cu pretenții”, au fost în stare să tacă ani de zile. Se ocupau de aspecte marginale, lipsite de semnificație, unde aveau performanță. Ministerul Mediului este ca și inexistent.

57

44

DiaScan11_031

34 115

107

62 63

112

 

015147 165

100

95

Oricum, subiectul este complex. Consumul energetic al industriei încă nefalimentate (mai ales a unor procese puternic energofage), consumul energetic al agriculturii (sau cum să îi zicem?)… adaugă fiecare la consumul energetic; consumul energetic al transporturilor adaugă consistent, mai cu seamă prin creşterea transportului rutier şi neglijarea celui feroviar, degradarea transportului în comun şamd. Există în România aproape 2,99 milioane de apartamente situate în circa 84.000 de blocuri de locuinţe, care au fost construite fără prea mare izolare termică, şi care aveau încălzire provenită din centrale legate de structuri industriale care produceau energie termică în surplus. Odată cu falimentarea acelei industrii, costurile încălzirii au crescut, pierderile de energie pe reţeaua de transport sunt mari şi ineficienţa caracterizează întregul sistem…. unde mai funcționează. Există nişte iniţiative de reabilitare termică, dar ele sunt nesemnificative la nivel de ţară. Pe lângă încălzire prin sisteme centralizate, pe bază de cărbuni, păcură, mai există şi încălzire cu gaze naturale, iar în zone rurale şi unele zone urbane se păstrează încălzirea de tip tradiţional, cu lemne arse în sobe… sustenabilă pe termen nelimitat cât există pădure. Iluminarea locuinţelor, echipamentele electrice/ electronice, costul energetic al apei calde, mai creşte absorbţia directă a energiei de către populaţia umană încă existentă pe aici. La pg. 26 SER scrie: “eficienţa energetică este cea mai rentabilă metodă de reducere a emisiilor, de îmbunătăţire a securităţii şi competitivităţii şi de scădere a facturii serviciului energetic.” Bine. Și atunci de ce nu a fost făcut ceva serios în această direcție?

DSC_0424 DSC_0429 DSC_0434

143

121

91

Situația energetică a Românei este complicată, ca oriunde. Energie electrică… combustibili fosili… cărbuni, gaze naturale, țiței, energie hidro / baraje/ microhidrocentrale, energie eoliană/ parcuri de eoliene, energie nucleară… biocarburanți… Care este oare proveniența energiei electrice de pe la noi? La pg. 16, în SER există un grafic (Puterea disponibilă brută a centralelor electrice aflate la dispoziţia SEN la 01.01.2010 – Total 17.693 MW) care arată că în anul 2010 centrale pe hidrocarburi acopereau 23,21%, centrale pe cărbune 34,28%, centrale hidroelectrice 34,45%, centrale nuclearoelectrice 7,98%, iar centralele eoliene 0,07%.

Despre cărbuni (lignit, huilă) în SER, la pg. 10 scrie: “Rezervele de lignit pot asigura exploatarea eficientă a lor pentru încă aproximativ 40 ani la un nivel de producţie de circa 30 mil. tone/an. (…) Din punct de vedere economic şi energetic pentru producţia de energie electrică, huila indigenă, fără subvenţii devine sursă marginală.”

Prag/ baraj pe Dunăre la Centrala Nucleară Cernavodă? La pg. 47 SER scrie: “Finalizarea urgentă (…) a proiectelor de amenajare a Dunării în vederea asigurării apei de răcire la CNE Cernavodă (pragul Bala sau CHE Măcin) și începerea execuției lucrărilor”. Un nou baraj pe Dunăre…??? Produce o plăcere explozivă.

DSC_4724

169

217

127

DSCN2094

Câtă pădure a fost tăiată să existe atât rumeguș?

DSCN2075

Biomasa și pădurile terfelite… La pg. 41 SER scrie: “Biomasa acoperă circa 7% din cererea de energie primară și circa 50% din potenţialul de resurse regenerabile al României”… Dar, o asemenea extragere de materie vegetală, în principiu mai ales tăiere de pădure, ar avea un impact devastator asupra pădurilor care oricum sunt deja terfelite, căsăpite la un mod barbar, demn de un popor care nu mai doreşte să supravieţuiască.

DSC_5430

Biocarburanții din floarea soarelui, soia șamd… La pg. 41 SER scrie: “Până în anul 2020, procentul de utilizare a biocarburanților va fi de cel puțin 10 %, în condiţiile utilizării noilor generaţii de biocarburanţi. (…) rezultă un necesar de biodiesel și bioetanol de cca. 300.000 t pentru anul 2010. România are suficient potențial de a furniza materie primă atât pentru biodiesel cât și pentru bioetanol astfel încât să fie atinse ţintele stabilite. De exemplu, potențialul României de a furniza materie primă necesară pentru biodiesel, respectiv ulei vegetal (floarea soarelui, soia, rapiță) este de cca. 500 -550 mii t/an. Astfel, sunt asigurate premizele atingerii țintei de 10% biocarburanți, pentru anul 2020, calculat pe baza conținutului energetic al tuturor tipurilor de benzină și motorină utilizată în transport.” O afirmaţie plină de nerealism, în contextul în care costul energetic al producerii de biocarburanţi este asemănător cu valoarea energetică a acestora… Deci, în esenţă, o abordare locală de genul “ne furăm propria căciulă”. Plus că România importă foarte multă hrană… așa că ceea ce se produce de facto la noi… trebuie să devină logic, biocarburant…

DSC_9962

Văzând aceste aspecte… se poate constata complexitatea situației caracterizate de epuizarea “rezervelor” și agresarea din ce în ce mai drastică a ecosistemelor încă oarecum naturale. La pg. 11 zice: “Se poate trage concluzia că producţia de energie primară în România bazată atât pe valorificarea rezervelor fosile de energie primară, cărbune şi hidrocarburi cât şi pe cele de minereu de uraniu, în cea mai optimistă situaţie, nu va creşte în următoarele 2–3 decade. Rezultă faptul că acoperirea creşterii cererii de energie primară în România va fi posibilă prin creşterea utilizării surselor regenerabile de energie şi prin importuri de energie primară – gaze, ţiţei, cărbune, combustibil nuclear. La nivelul orizontului analizat România va rămâne dependentă de importurile de energie primară. Gradul de dependenţă va depinde de descoperirea de noi resurse interne exploatabile, de gradul de integrare a surselor regenerabile de energie şi de succesul măsurilor de creştere a eficienţei energetice.”

Deşi au fost făcute unele investiţii în retehnologizare, ele nu schimbă imaginea generală, care apare destul de sumbră prin cele afirmate în SER la pg. 18-19: “Grupurile hidroenergetice având durata de viaţă normată depăşită, (…) reprezintă circa 31% din puterea instalată totală. (…) Reţelele electrice de distribuţie (RED) sunt caracterizate printr-un grad avansat de uzură fizică (circa 65%) a liniilor electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune (…), a staţiilor de transformare şi a posturilor de transformare. La aceasta se adaugă uzura morală, 30% din instalaţii fiind echipate cu aparataj produs în anii ’60. (…) Circa 69% din lungimea totala a Sistemului Naţional de Transport al Gazelor Naturale are durata normată de funcţionare depăşită. (…) În general, echipamentele din sectorul carbonifer sunt uzate moral şi nu mai sunt produse pe plan mondial. (…) Instalaţiile, echipamentele şi utilajele din activitatea de extracţie a uraniului sunt în mare parte uzate fizic şi moral, şi în special neperformante.” La această stare oarecum deplorabilă, se mai adaugă ceea ce se menționează la pg. 25 SER: “Capacitatea redusă de a face faţă unor acţiuni teroriste îndreptate asupra unităţilor producătoare de energie şi a sistemelor de transport”, un subiect care este şi mai sensibil când este vorba de centrale nucleare.

13 14 15 16 520

1

273

272

03_038 03_039

011

Interesant este că în SER la pg. 31 apar scenarii de evoluţie a PIB până în anul 2020, şi cele 3 variante (dintre care 2 sunt considerate nefavorabile), toate prezintă o optimistă creştere, de la 139 miliarde Euro în 2008, la 192, 176 şi 161 miliarde euro în 2020. Seamănă bine cu “Înaintarea către Cele mai Înalte Culmi ale Comunismului”, cu o permanentă creştere a PIB și a consumului energetic. Pare că cei care au creat acest document nu prea au legătură cu lumea reală. Probabil că aceşti (… am șters expresia că era prea dură) care au creat Strategia Energetică a României, nu au auzit în 2011 de criza economică globală, recesiune în Europa şamd, altfel nu se explică cum de ambele variante “pesimiste” prezintă o creştere semnificativă, şi nu doar varianta declarată optimistă. Este uşor de constatat că în domeniul energetic orice schimbare este anevoioasă, dependentă de investiţii de multe miliarde de euro până şi pentru schimbări nesemnificative faţă de întregul sistem, dependentă de infrastructura energetică existentă, de evoluţia pieţelor pentru diferitele tipuri de energie, de contextul reglementărilor europene şamd. Cei care se ocupă de managerizarea acestui sistem, de ţinerea lui pe linie de funcţionare şi de adaptare a lui la cerinţele viitorului, nu au avut nici un fel de viziune asupra impactului domeniului energetic asupra valorilor naturale ale acestei ţări. Nu îi interesa, nu se preocupau de „pierderile colaterale”, precum distrugerea de biodiversitatea, păsările ucise de eoliene, distrugerea conectivităţii cursurilor de ape, stoparea migraţiei speciilor acvatice, sturioni, specii endemice din ape termale şamd.

Pentru o creştere a gradului de securitate energetică, este evident că teoretic este de dorit reducerea dependenţei de surse de energie de import, şi “generarea” de energie la nivel local. Dar, din păcate, această generare de energie este de fapt extragere de energie din mediu, ceea ce însemnă foraje, câmpuri petroliere, gaze de şist, mine de cărbune, mine de uraniu, parcuri de eoliene, hidrocentrale mari şi mici, panouri solare şamd. Modernizarea infrastructurii energetice este o necesitate evidentă, dar poziţionarea infrastructurii energetice fără a lua în calcul realităţile naturale ale acelor zone este o crimă împotriva biodiversităţii, un dezastru ecologic la nivel de peisaj, aflat în derulare la momentul actual.

DSC_0513 DSC_0589

DSC_8354 DSC_8387

Concluzii privind impactul social și cel de mediu:

1. România este o ţară dependentă energetic de importuri și de exploatarea feroce a surselor de energie existente pe la noi; parte a Uniunii Europene, este nevoită să aplice reglementări care nu au fost gândite special pentru contextul acestei ţări. Este absolut jenant şi aberant ca populaţia să plătească preţuri la energie “alineate cu cele europene”, în timp ce veniturile din ţară sunt o fracţiune redusă a celora din vest. Până şi acest element este îndeajuns să menţină o stare de sărăcie în masă care se va accentua în contextul crizei economice globale, şi o îndepărtare şi mai mare faţă de media europeană a standardelor de viaţă umană. Se crează premise pentru alunecarea în sărăcie cruntă și mizerie socială.

2. Energie și Biodiversitate. Avem de a face aici cu două lumi paralele şi indiferente una la cealaltă, fiecare cu propriile concepte, proiecte, priorităţi, vulnerabilităţi: din coliziunea celor două, sectorul conservării biodiversităţii este cel care este victima sectorului energetic. Mai concret, sunt distruse ecosisteme naturale şi cvasinaturale, specii aflate oricum în pericol de extincţie sunt împinse şi mai aproape de marginea prăpastiei…  Se vede că politicul nu are capacitatea de a înţelege conceptul dezvoltării durabile iar transpunerea în practică este inexistentă, deciziile se iau la nivel izolat şi sectorial, şi consecinţele pentru societate sunt catastrofale: se distruge pas cu pas suportul ecosistemic de care depindem.

Film_03_13

149

PS. Despre „energia verde”, care a fost promovată începând cu anul 2005, prin „certificate verzi”, ajutor de stat… “investiții eco” care distrug Natura și care sunt plătite din banii care apar pe factură la tine (o mai poți plăti?)… și despre Planul Naţional de Alocare al Energiilor Regenerabile elaborat în anul 2010 va exista o prezentare separată.

63

PS2. Am început să includ niște imagini relevante pentru acest subiect… dar unele dintre ele au fost făcute cu mult timp în urmă (10-15 ani)… ceea ce se și vede ușor; important însă este se se înțeleagă Ideea. Cred că o să mai fie incluse circa 20-30 de alte imagini… doar să fie chef și timp de ele  🙂

© dr. Peter Lengyel

to share or not to share?

Acest articol a fost publicat în Natura si Energie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

4 răspunsuri la Strategia Energetică a României 2011-2020… plus Oameni și Natură

 1. Ruxandra zice:

  Textul si imaginile sunt edificatoare, problema este cum sa facem auzit mesajul de cat mai multi oameni, cum sa schimbam perceptia fata de riscul (real) cu care ne confruntam cu totii si fiecare in parte. Realitatea este ca noi invatam sa „auzim” greu, si ne schimbam perceptiile si mai greu (daca intr-adevar reusim vreodata …).
  Dar, pentru ca drumul de 1000 de pasi incepe intotdeauna cu primul pas, propun cititorilor acestui blog deosebit, pe care ii consider oameni deosebiti, sa viziteze site-ul https://yourclimatechange.org/ .
  Actiunea de pe acest site s-a nascut din disperarea unui mare profesor, expert in monitorizarea starii vegetatiei prin sateliti. Prof. Myneni are nevoie de noi toti. Ne cere sprijinul pentru a strange 1 miliard de semnaturi pana la 22 apr 2014, pe care sa le puna pe masa Secreatrului General ONU, pentru ca aceasta organizatie sa declanseze, la nivel planetar, masuri REALE de protejare a Pamantului de activitatile umane nocive sau excesive.

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   pare ca nimic nu e nou sub Soare, asa cum arata acest fragment din Seneca:

   ::::::::::::::::

   Cele două școli, a epicureilor şi a stoicilor, se deosebesc în foarte mare măsură şi în această privinţă, dar, pe o cale diferită, amîndouă ne îndeamnă către viaţa în tihnă. Epicur spune: „Înţeleptul nu va lua parte la viaţa cetăţii, decît dacă intervine ceva.” În timp ce Zenon spune: „Va lua parte la viaţa cetăţii, dacă nu îl împiedică ceva.” Unul caută tihna ca ţel, celălalt pentru un motiv anume; dar acel „motiv” are o vastă întindere. Dacă statul este prea corupt pentru a putea fi ajutat sau dacă se află în stăpînirea unor netrebnici, înţeleptul nu va face eforturi de prisos şi nici nu se va risipi, dacă nu se va alege cu nici un cîştig.

   Desigur, unui om i se cere să le fie de folos semenilor săi – multora, dacă poate, iar dacă nu, cîtorva; dacă nu cîtorva, măcar celor mai apropiaţi; dacă nici celor mai apropiaţi, măcar sieşi. Căci făcîndu-se util celorlalţi, ia parte la activitatea publică. La fel cum omul care alege să devină mai rău, nu îşi dăunează doar sieşi, ci şi tuturor celor care ar fi avut de cîştigat dacă el ar fi fost mai bun, oricine îşi îndeplineşte obligaţiile faţă de sine le este de folos şi altora prin aceea că se pregăteşte să le devină util. Ramîi cu bine.
   Seneca

   Apreciază

 2. Alin Ciula zice:

  Cum am mai scris si intr-un post pe listele c_b si pe natura2000, MMP (sau MMSC?) a dat un aviz de mediu acestei strategii, care contine cateva masuri interesante (inclusiv stabilirea unor zone no go pt astfel de investitii in ariile protejate).
  http://www.mmediu.ro/beta/domenii/evaluarea-impactului-asupra-mediului/evaluare-impact-planuri/
  Avizul de Mediu nr. 10938/10.12.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, cuprinde cateva prevederi interesante în secţiunea a III-a Măsuri de prevenire/reducere şi compensare a efectelor adverse asupra mediului, Măsuri generale aplicabile activităţilor energetice :
  Speram sa primim lamuriri daca masurile sunt aplicabile sau nu proiectelor deja depuse spre aprobare, am cerut precizari ministerului.

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Probabil ca in viitorul rezonabil de apropiat am sa postez pe blog o analiza a acelui document… Dar, inainte de asta, am sa mai includ la aceste postari despre energie alte imagini care sa arate „cam cum stau lucrurile”.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s