Blogeri pentru Natură și Oameni

Cunoașterea și protejarea Naturii… ce idealuri mărețe! Pentru a spera reușita acțiunilor naturalistice, ecologice, ecologiste în societatea de secol 21, este vitală creșterea prezenței în spațiul virtual, crearea și menținerea fluxurilor informaționale atractive și relevante. Există pe la noi oameni care au o înțelegere a realităților naturalistice din teren, oameni specializați pe diferite subiecte legate de cercetarea diversității biologice, de la ornitologi preocupați de păsări, la herpetologi studiind amfibieni și reptile, chiropterologi analizând liliecii, entomologi specializați pe diferite grupuri de insecte, botaniști, ecologi (limnologi preocupați de ape, oameni interesați de ecologia stepelor, pădurilor), speologi preocupați de peșteri șamd… lista poate continua 3 sau 10 pagini. Există universitari care încearcă să transfere studenților ceea ce este necesar pentru a dezvolta o gândire de biolog, ecolog, a porni în careva direcție de specializare. La fel există variate persoane cu preocupări în protejarea ariilor protejate mai mici sau mai mari. Diversitatea abordărilor este mare, iar promovarea comună a rezultatelor acestor preocupări este esențială pentru a avea succes în realitatea mediatică și socială actuală. O comunitate coerentă și înfloritoare în spațiul virtual, capabilă de a comunica ideile importante, o comunitate rezultată din cooperarea acestor oameni, organizații neguvernamentale, instituții de cercetare, universități, este în beneficiul tuturor celor implicați, precum și a Naturii… totodată a societății umane în general.

Pentru a dezvolta un blog personal la care să se vadă rezultatele… cu sute de mii de accesări pe an, trebuie alocată o parte destul de consistentă a timpului în acest scop: a crea imagini și texte. O putere mai mare poate avea acțiunea sinergistică a mai multor naturaliști, ecologi, ecologiști performanți din punct de vedere intelectual. Pe lângă contribuția cu materiale interesante care să facă vizibilă activitatea individuală sau a organizațiilor neguvernamentale, institutelor de cercetare, universităților șamd, promovarea în comun a unui blog sinergic cu linkuri către site-uri web specializate, este o șansă unică pentru ideea de conservare a biodiversității, o șansă care nu se poate compara cu nimic altceva.

Oameni care au preocupări serioase în domeniul cunoașterii și protejării biodiversității, dezvoltare durabilă și toate subiectele conexe, pot produce informația necesară pentru consolidarea unei susțineri publice a Conservării Biodiversității. A face cunoscute rezultate ale muncii de decenii în teren, în biblioteci și laboratoare, ideile personale rezultate din decenii de muncă asupra unor subiecte, a analiza cazuri în care Natura este degradată sau exemplele de succes în care există progrese semnificative în protecție… și a face asta împreună! Acestea pot produce suportul ideatic necesar pentru coagularea unei atitudini pozitive față de conservarea biodiversității și dezvoltare durabilă reală. Existența izolată a unor persoane sau grupuri cu preocupări legate de cercetarea variatelor aspecte ale naturalului, protejarea și managementul unor zone, fără întărirea legăturilor și crearea unei forțe capabile să promoveze ideea de conservare a biodiversității, face ca succesele să poată reprezenta doar excepții izolate și temporare…. ceea ce are efecte dramatice pe termen lung. Este nevoie de sinergie a naturaliștilor, ecologilor, ecologiștilor… conlucrare care poate contracara implementarea ideii atât de funcționale a “divide et impera”.

Este nevoie de conturarea unei comunități cu expresie virtuală, capabile să creeze atitudini, să promoveze evenimente sau abordări de interes pentru cercetarea de biodiversitate, ecologie, ecologism și sustenabilitate. Dar cum se poate face asta? Subiectele majore ale Lumii noastre trebuie să fie dezbătute în spațiile caracteristice comunicării actuale, în domeniul virtual. Definirea subiectelor de actualitate relevante în contextul momentului, scrierea unor texte interesante și variate, realizarea fotografiilor, procesarea și selectarea acestora pentru a fi făcute publice, promovarea… toate sunt aspecte cu șanse de reușită mari dacă sunt făcute de mai mulți oameni capabili, care își asumă propriile abordări și cooperează cu cei cu care prezintă compatibilitate.

Blogurile sunt platforme eficiente, dacă există oameni care să le dezvolte, încât ele să devină atractive și influente, să aibă puterea de a transmite mesajele.  Un blog bun crește vizibilitatea rezultatelor muncii și eforturilor depuse, crește șansa de comunicare cu mulți oameni; în profesia de naturalist/ ecolog/ ecologist/ munca primește un sens mai consistent decât dacă ai publica materialele, ideile/ imaginile respective în cine știe ce tipărituri care sunt citite de 3 oameni.

Viabilitatea ideii de blogging pentru oameni și natură provine din combinarea a două elemente importante: 1. nevoia de cercetare biologică, educație ecologică și promovare a sustenabilității cu 2. platforme virtuale ale blogurilor personale sau organizaționale. Ambele elemente vor persista în continuare, dar viteza progresului depinde de capacitatea de interrelaționare a oamenilor relevanți ai domeniului. Experiența de până acum a arătat că dedicarea, calitatea materialelor postate, produce creștere rapidă a interesului, creșterea afluxului de vizitatori; odată cu acumularea postărilor și a creșterii gradului în care devine cunoscut, se poate ajunge în principiu la sute de mii de accesări pe lună… flux probabil a fi atins după o activitate de câțiva ani în cazul blogurilor cu subiecte naturalistice. Replicarea abordărilor de succes din mediul virtual al blogosferei poate avea efecte mai mari, prin sinergia acestor acțiuni. Esențial este să incluzi materiale de calitate, mai bine nimic decât ceva dubios.

Comunicarea în societatea actuală are o componentă virtuală puternică, iar trendul utilizării Internetului este evident ascendent. Există o mare bătălie pentru atragerea de vizibilitate și de influență. Câștigarea sau pierderea de teren a subiectelor de mediu, înseamnă de fapt schimbare pozitivă sau negativă privind probabilitatea dezvoltării durabile… sau probabilitatea distrugerii mediului și subminarea viitorului societăților umane care depind de aceste resurse. Diversitatea și cantitatea informației crește pe zi ce trece, iar comunicarea naturii se petrece astfel într-un mediu virtual aflat în inflație informațională. Deși este destul de ușor să postezi ceva pe internet, succesul în comunicare poate exista doar dacă se reușește creșterea calității mesajului și adecvarea stilului de prezentare, găsirea momentelor favorabile de lansare a câte unui subiect și există capacitate de utilizare adecvată a canalelor de propagare, apte să facă cunoscută existența acelei postări. Utilizarea comunităților virtuale (liste de discuții, grupuri pe FaceBook etc.) devine un vector de propagare a linkurilor la postările pe bloguri.

Blogurile reprezintă platforme de comunicare online care au fost dezvoltate în ultimul deceniu; blogurile performante au personalitate, interactivitate și un flux destul de important de postări, care să le facă cunoscute și vizitate de un număr din ce în ce mai mare de cititori; răspândirea bloggingului este extraordinară, dar masa de sute de mii și milioane de blogeri este difuză, astfel că marea majoritate dintre acești oameni nu au reușite în privința atragerii atenției și păstrării unui număr relevant de cititori… din cauze variate. De la simple însemnări postate online, până la dezvoltarea unor adevărate enciclopedii, blogurile sunt foarte variate. Importantă este în primul rând nu doar cantitatea informației, care la ora actuală nu prezintă atractivitate (în era exploziei informaționale), ci mai cu seamă primește importanță tonul personal, credibilitatea acurateții, stilul artistic etc… Crearea de conținut atractiv, inteligibil, bine scris, presupune existența unor oameni creativi, capabili de a produce valoare. Echilibristica dintre conținut pozitiv și nevoia de a zice lucrurilor pe nume fără ca abordarea să producă repulsie, presupune o reglare fină, de care sunt capabili doar o mică parte a celor mulți.

Deși avem la dispoziție mediul virtual și sigur există dorința de a promova eficient cercetarea naturii, ecologia și ecologismul, totuși ceva lipsește și nu se prea ajunge la rezultate spectaculoase. Abținerea este mai răspândită decât intrarea în activitate. Partea bună este că există oameni cu experiență în cunoaștere, cercetare, există alții cu o bună capacitate de comunicare, există tineri interesați de natură, biodiversitate, expediții, proiecte de conservare, dezvoltare durabilă, fotografiere șamd. O coordonare bună poate coagula forța necesară pentru a ajuta dezvoltarea liderilor în comunicarea naturii, capabili să aibă influența asupra publicului în era digitală. Crearea unui flux de informații dinspre persoanele implicate în conservarea biodiversității către publicul larg, un mecanism de educație ecologică destul de diversificat, multinodal, credibil, adecvat timpurilor actuale, are șanse mari de a penetra larg în societate și devine capabil de a avea influență benefică privind cercetarea biologică, protejarea naturii și dezvoltarea durabilă reală.

Prin realizarea de hyperlinkuri (hiperlegături) la surse de informație credibilă, ca și prin întărirea legăturilor dintre bloguri și site-uri web, se pot crea rețele care să susțină o varietate de abordări despre Natură și să capteze-și-păstreze atenția celor care ajung să intre în legătură cu o rețeaua. Devine posibilă constituirea și dezvoltarea unei comunități de naturaliști/ ecologi/ ecologiști/ blogeri care au abordări variate dar sunt uniți de respectul față de valorile Naturii și înțelegerea nevoii de sustenabilitate ecologică a civilizației umane. Prin acțiunile lor și mediatizarea acestora, acești oameni promovează un anumit sistem de valori, se susțin reciproc și contribuie la apariția unui sentiment de comunitate, o grupare capabilă să producă schimbare în atitudinea publică față de variate subiecte.

Subiectele sunt extreme de variate, locale, regionale și globale, aspecte legate de biodiversitate, protejarea unei păduri, dezvoltare durabilă, analiza politicilor de mediu, analiza consecințelor investițiilor și proiectelor cu impact major asupra peisajului/ naturii/ oamenilor, poziționarea față de desecarea unei mlaștini sau față de un proiect de exploatare minieră, analiza vânătorii, disecarea căreiva componente a legislației de mediu… subiecte legate de sărăcie, politici de dezvoltare de infrastructură șamd. De la educație ecologică mai “soft”, până la cele agresiv-militante, de la abordări preponderent științifice până la altele mai filosofice, varietatea posibilităților este extraordinară; importantă este existența oamenilor capabili și dedicați, apți să producă acele postări care să aibă influență benefică prin promovarea unei atitudini de respect față de Natură și preocupare față de biologie/ ecologie, ecologism și sustenabilitatea ecologică a Civilizației.

Importantă este prezența în spațiul virtual la un mod destul de relevant pentru a ajunge la masa critică ce poate produce transformări ale opiniei publice. Sinergia și cooperarea dintre cei care doresc protejarea valorilor naturale și promovarea dezvoltării durabile reale, creează șanse de a contracara publicitatea agresivă pe care o utilizează grupurile de interese dornice să facă o exploatare drastică a resurselor naturale, indiferent de consecințe. Efectele agresivității umane sunt variate: reducerea diversității biologice, dispariția speciilor, fragmentarea ecosistemelor, alunecări de teren, inundații catastrofale, despădurire, aridizarea climatului șamd. Dar istericalele nu ajută la rezolvarea problemelor…. În cazuri de militantism-agresiv, mulți oamenii pot avea dificultăți de identificare cu acele scopuri, chiar dacă ele ar fi bune. Tonul și “gradul de agresivitate” asumat de diferitele postări/ articole trebuie să fie în concordanță cu nivelul pe care autorul îl consideră ca fiind acceptabil și adecvat situației. Ritmicitatea aparițiilor și argumentația solidă, utilizarea atât a aspectelor raționale cât și a celor sentimentale, poate compensa și întrece în rezultate abordările hiperagresive care pot produce repulsie în publicul larg… ceea ce are consecințe pentru mișcarea de mediu, pentru Natură și pentru întreaga societate.

Este nevoie de dezvoltarea acelor capacități care permit crearea de imagini și texte relevante care să se susțină reciproc, și care să fie promovabile. Calitatea materialelor trebuie să fie atât de bună încât să rezulte o atractivitate pentru sute de mii de oameni. Crearea de informație fotografică are aspect tehnice, dar și mai importante sunt cele non-tehnice, adică modul cum un subiect poate să fie transpus în fotografie în așa fel încât imaginea să aibă impact vizual, selectarea imaginilor, editarea, promovarea șamd. Trebuie dezvoltată capacitatea de reacție rapidă la diferite evenimente derulate în mediul social și natural, și mai mult decât atât, este nevoie de capacitatea proactivă de a propune subiecte apte să influențeze agenda publică, nu să se rămână doar la nivel reactiv.

Evaluarea reușitei unui blog se poate face cantitativ și calitativ, dar o cuantificare exactă este dificil dacă nu imposibil de realizat. Este o activitate într-un mediu social aflat în permanentă schimbare. În cazul unui blog sinergistic susținut de mai multe entități, se poate lua în calcul numărul celor care au creat materiale demne de a fi postate pe o platformă de calitate ridicată, numărul de vizitatori care au accesat postările șamd. Important de reținut este aspectul calitativ extrem de important, de fapt esența conceptului: doar acesta poate atrage acele entități umane individuale sau grupuri de oameni care pot da sens acțiunii, creiere capabile de a înțelege ideile naturalistice/ ecologice/ ecologiste, și a le dezvolta mai departe, a le pune în aplicare.

 

Ideea este să ai inspirația și capacitatea de a descrie la un mod interesant diferite aspecte ale Naturalului – din punct de vedere al umanului din noi: să se contureze o viziune, analitică și sintetică, ancorată în realitatea științifică, dar digerabilă și de nespecialiști, mai ales de oamenii tineri. Nu strică dacă ai și ceva capacitate artistică, literară, fotografică, regizorală… eventual o înțelegere mai filosofică… nu doar să faci interminabile liste cu denumiri latine de specii. Ușor de zis… dar se poate încerca. De la specii și peisaje cu nori, și ape și ploi, de la mare la munte și prin peșteri cu gheață… în anotimpuri care se succed ritmic, Naturalul văzut de un naturalist este o splendoare în iarbă. A înțelege contextul locurilor, cum au devenit ele așa cum le putem vedea, și cum se transformă ele sub influența diferitelor procese naturale sau induse de oameni… și ce consecințe au aceste schimbări? A reflecta asupra condiției noastre umane, a interrelațiilor dintre aspecte microscopice și cele la nivel macro… la nivel de peisaj, transgenerațional și trans-specific, presupune nu doar o înțelegere realist-științifică, dar și o percepție istorică și filosofică a realităților din care facem parte. Așa putem să înțelegem mai bine impactul acțiunilor noastre umane sau inumane.

 

Roxana Mazilu, colega noastră care se ocupă de comunicare la Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, ne atrăgea atenția asupra unui text interesant. Ea denumea citatul respectiv ca fiind “Lecții de comunicare cu Sf. Pavel”… iar aici e citatul: „deşi sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor, ca să dobândesc pe cei mai mulți/ cu iudeii m-am făcut iudeu, ca să dobândesc pe iudei/ cu cei de sub lege, ca unul de sub lege, deși eu nu sunt sub lege, ca să dobândesc pe cei de sub lege/ cu cei ce n-au legea, m-am făcut ca unul fără lege/ cu cei slabi m-am făcut slab, ca pe cei slabi să-i dobândesc/ tuturor toate m-am făcut.” (1Cor-9:19-22). Un comentariu pe FB zicea: „Philip Kotler l-a numit pe Sfântul Apostol Pavel cel mai mare geniu de relații publice al tuturor timpurilor.” Trebuie să devenim conștienți că de o astfel de capacitate avem nevoie.

http://aliantapentruconservareabiodiversitatii.wordpress.com

© dr. Peter Lengyel

Acest articol a fost publicat în Despre Cunoastere. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Blogeri pentru Natură și Oameni

 1. Avem doua cai. O a treia trebuie exclusa, ma refer la dezvoltare fara conservarea biodiversitatii ? Putem cere conservarea biodiversitatii si punct, sa impunem dictatura protectionista, nu este discutabila, se aplica. Cerem opiniei publice, societatii sa accepte ca este un dat. Si daca nu face acest lucru, sa conserve biodiversitatea, primeste pedeapsa penala, contraventionala. Sau sa cerem conservarea biodiversitatii, dar sa facem cunoscut publicului ce inseamna asta, de ce este necesar, sa atragem publicul de partea noastra, sa il convingem, sa ii oferim alternative, exemple de succes. Exista de exemplu un intreg context al dezvoltarii durabile chiar la nivel de UE, Romania fiind in contra-sens. Dezvoltarea durabila este unul din pilonii Strategiei UE 2020. Establishment-ul din Romania nu face acest lucru cunoscut si functioneaza inca in paradigma developmentalista. Adica a exploatarii resurselor primare, a exploatarii intensive. Problema este ca nu sunem BRIC unde asa ceva se poate inca decenii deacum incolo. Problema este ca suntem in Europa si Europa merge spre dezvoltarea durabila, conservare, etc. Si mai este ceva: dezvoltarea durabila inseamna dezvoltare inteligenta, pe baza de investitii in cunoastere, cercetarea, inovatie tehnologica, oameni destepti, patente. Nu exporta de busteni, griu, materii prime. Si produse industriale care azi maine se pot relocaliza. Da, ne este necesara comunicarea. NEAPARAT. Doar militantism fara comunicare, nu este suficient. Miscarea conservationista poate ramine doar o nisa de 10% ca si in alte tari dezvoltate. Insa ceea ce traim acum, in ultimii ani, este o schimbare de model. Asa cum spune Dan Cismas de la Ferma Ecologica Topa, poate ca tocmai asta era nevoie ca sa ne reintoarcem la valori, la esenta. Sa ne mai trezim din iluzia consumerismului. Nemaivorbind ca se poate obtine crestere si din recuperarea economiei negre.

 2. Balla Ede Zsolt zice:

  Adjon Isten,
  Szeretném megkérdezni, mik a feltételei a honlapon található képek felhasználásának?
  email címem: ballaede@yahoo.com
  Tisztelettel,
  Balla Ede, Székelyudvarhely

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s