Fotograful Naturalist și Lumea în Imagini

“The camera doesn’t make a bit of difference. All of them can record what you are seeing. But, you have to SEE.” Ernest Haas, 1985

Așa cum Leonardo da Vinci a afirmat că “pictura este un lucru spiritual”, putem considera și noi că fotografierea este o îndeletnicire spirituală: partea materială este doar un banal substrat, un suport, un purtător de mesaj, dar important este… mesajul. Oferind clipei o persistență într-o oarecare atemporalitate, fotografia selectează și produce valoare, în principiu, dacă este realizată bine. Spiritualitatea artistului fotograf este fundamentul fotografiei. Importantă este existența unei detașări active pe care o simți ca o “energie creatoare”, care desigur că este influențată și de oportunitățile externe concrete, dar care fundamental provine din interiorul sufletului tău. Fotograful artist este ceva diferit de mediocritatea turmei umane, este cel care își pune întrebări lui, pune întrebări și celorlalți, de multe ori chiar știind că nu are de ce să aștepte răspunsuri… dar definește Ideile și le transpune în Imagine.

292

Dacă miști puțin aparatul de fotografiat… (o serie de imagini făcute pe un pârâu din Maramureșul Istoric, la 10 februarie 2010)

298 303 304 310 315 321 341 359 367 373 374 377 378

Fotografia este o combinație de sentiment și capacitate tehnică, un amalgam între cunoaștere și simțire, o idee, între existent și părere despre Lume. Deși fotografia este în mod teoretic o replică obiectivă a realității fizice, în mod practic acea parte a “realității” care ajunge pe fotografie, unghiul de vedere, profunzimea și sensul fotografiei, sunt supuse unei uriașe doze de subiectivitate artistică. Creatorul de fotografie transmite privitorului propria lui viziune asupra Lumii, transpunând interpretările sale într-o creație artistică, o fotografie reușită fiind captivantă, zguduitoare, plină de sentimente, o poezie în imagine. Realizarea fotografiei nu înseamnă doar expunere adecvata situației, ci mai cu seamă înseamnă perspectivă ideatică și fizică asupra realității, compoziție și încadrare, găsirea acelor lumini și umbre, a cromaticii, nuanțelor, tonurilor de culoare, a formelor care se combină într-o entitate care modelează atmosfera unică a clipei reținute și oferă expresivitate. Întrepătrunderi de lumină și idee… Imaginile… Mesajul, a simți imaginea potențială și a fi capabil de a o crea… Așadar, calitatea fotografiei depinde de atmosfera care se transferă din momentul expunerii la privitorul imaginii realizate. Melodia culorilor și formelor, adierea luminii peste tărâmurile existenței… a capta vraja unică a câte unei clipe definitorii.

 382 384 388 390 398 399

Fotograful trebuie să prezinte o viziune asupra Lumii. Trebuie deci să aibă o asemenea viziune, apoi capacitatea de a transpune viziunea personală în imagini concrete, inteligibile, interpretabile de către privitori. Fotografierea naturii necesită atât simț estetic, cât și cunoașterea naturii și a tehnicii/ aparaturii fotografice… concomitent. Capacitatea de a observa natura și de a defini rapid ce anume merită fotografiat și cum anume să apară în imagine, necesită o experiență oarecare și o dorință sinceră de a face performanță din actul de fotografiere. Evident, esența fotografiatului este compoziția imaginii, sensul ei, ceea ce dorește să transmită; iar această esență nu depinde de performanța tehnică a aparaturii, ci mai ales de capacitatea celui care dă utilitate acestuia.

Oare cum anume percepem o claritate sau o ambiguitate a fotografiei? Cum se poate măsura performanța în fotografiere… și care este calea către realizările artistice? Definirea unor subiecte interesante, în momente captivante și lumini adecvate, observarea texturilor, reflexiilor, culorilor, nuanțelor, crearea de compoziții excelente… doar așa se pot spera eventuale imagini magnifice… uneori. Gălăgia schimbată cu maiestuozitatea unui cântec de pasăre vie, diferența dintre vacarmul strident al celor mulți și miraculoasa revărsare de splendoare când cântă un desăvârșit virtuos al viorii… Între artă și kitsch este diferență, iar în cazul fotografierii avem o uriașă cantitate de kitsch și o mică fracțiune de artă adevărată.

Conținut și formă în Imagine. Compoziția fotografiei, adică ordonarea elementelor vizuale într-un tot unitar care să aibă sens, este de fapt crearea sinergiei dintre elementele din imagine: crearea de armonie, crearea de echilibru… Important este ca atât conținutul, cât și forma de realizare a fotografiei să contribuie la conturarea unui mesaj, dacă ai ceva de zis. Fotografia interesantă surprinde elemente vizuale îmbinate într-un tot unitar, devenind simbol pentru un tip de realitate descrisă de către artist.

Intelect și Sentiment. Valoarea artistului fotograf este dată de felul în care el vede Lumea, și modul prin care viziunea lui reușește să fie transpusă în imagine inteligibilă și de către alți oameni. Pentru ca o imagine să fie reușită, fotograful trebuie să fie capabil de a defini foarte clar ce anume dorește să prezinte, în secunda de dinaintea expunerii. Este nevoie de capacitate intelectuală și artistică pentru a încerca surprinderea în imagine a „personalității” unor locuri sau ființe, a unor spații geografice cu elementele lor generale și cu detaliile caracteristice care duc la individualizarea unor entități aparte, admirabile prin unicitatea lor. Imaginile sunt conturate mental, oarecum predefinite înainte de a fi văzute și fotografiate în realitate. În general, fotografierea cere cunoașterea aprofundată a subiectului în care se dorește atingerea de performanță, și vizitarea acelor arii care pot oferi realitățile fotografiabile; există și o creativitate artistică declanșată de cunoașterea noului, la primul contact cu anumite realități despre care nu ai avut o părere prea clară, situație frecventă în imaginea de călătorie. Poți să surprinzi vise devenite realitate, sau poți captura incredibilul nesperat, oricum fotografia te apropie de existența Lumii.

Odată ce conștientizăm că imaginile bune depind de capacitatea, energia și timpul investit în crearea lor, ne dăm seama că putem realiza imagini valoroase mai mult în aria în care trăim decât dacă am călători la mari distanțe. Desigur, este spectaculoasă o imagine cu elefanți sau crocodili, dar va fi una dintre cele nenumărate… și dependent de momentul vizitei. Imaginile din zona unde trăim pot în schimb să creeze artă, rezultate din cunoașterea caracteristicilor și exuberanțelor locale, surprinse în momentele lor optime, rezultând din studiu și înțelegerea lor… cunoașterea formelor, texturilor, luminilor șamd. O astfel de fotografiere a împrejurimilor locuite de tine poate ajunge să producă cele mai bune imagini ale acelei zone… iar apoi tu te concurezi doar pe tine.

Cunoașterea subiectului și încercarea de a extrage din realitate un cadru care exprimă idea personală a fotografului despre o anumită situație, îmbinând măiestrie artistică în compunerea elementelor unei imagini, poate duce la compoziții rezonabile, uneori rezultate extraordinare. Superficialitatea mediocrității, repetarea clișeelor prestabilite, scufundarea în kitsch, sau plictiseala oferită de non-interesant, poate fi depășită doar cu eforturi pe multe planuri. Misterele, secretele unui subiect nu se pot surprinde ușor, descoperirea și transpunerea lor într-un format inteligibil și interpretabil de către alte persoane este o muncă aparte. Atât cunoașterea, „simțirea” atmosferei locurilor, cât capacitățile artistice și tehnice sunt necesare pentru coagularea unor materiale care să nu fie o rușine. Odată cu trecerea anilor, dacă vei privi fotografii realizate de tine în trecut, vei observa neîndemânarea care acum pare penibilă… dar pe atunci de atâta erai capabil. Rezultatele se pot îmbunătăți cu experiența acumulată, este însă esențială dorința de a crea, de a surprinde într-un mod unic și irepetabil atmosfera unei fracțiuni de secundă. Cu trecerea anilor și acumularea de experiență, cu schimbarea viziunii artistice, aceleași teme pot fi reluate din alte perspective, abordări proaspete și cu expresivitate mai profundă, o ajungere spre atingerea esențelor.

Fotograful artist trebuie să dețină o mare capacitate intuitivă pentru a putea defini ce anume din mediul fizic poate să fie transpus într-o imagine sugestivă, care să fie mai mult decât o simplă poză, și să se ridice la rangul de creație artistică, devenind Valoare. Dualitatea sau unitatea dintre realitate și imagine, efectul secundei când esența poate fi surprinsă într-o compoziție definitorie pentru subiect… transferarea complexității realităților spațio-temporale în simplitatea creației definitivate și penetrante…  nu este o chestiune simplă.

Esențializări Pure! Este absolut necesară excluderea din cadru a balastului care îngreunează transmiterea unui mesaj, reducerea spre simplitate și puritate a subiectului abordat. Importantă este capacitatea de a da semnificație liniilor, culorilor și formelor, în așa fel încât privitorului să i se reveleze nu doar aspecte extrinseci ale unor obiecte ci sensul lor, esența lor… Găsirea acelor esențe care sunt reprezentative pentru „idee”, excluderea acelor părți care doar diminuează puritatea unui anume subiect… astfel se ajunge la redarea unei realități anume, care chiar dacă există în lumea concretului, este modelată prin modul de gândire a artistului fotograf. Fotografia devine o valoare atunci când are capacitatea de a transmite idei, sentimente, dorințe, curiozități și până la urmă, un anumit tip de informație esențială. Simțul estetic, combinat cu capacitatea de a crea compoziții ‚esențializate’, sunt parte a artisticului. Fotograful maghiar-american Robert Capa (născut Endre Ernő Friedmann) zicea: „If your photographs aren’t good enough, you’re not close enough.” „Dacă fotografiile tale nu sunt destul de bune, înseamnă că nu ești destul de aproape de subiect.” Este extrem de important de reținut această idee!

Se poate învăța Arta? Este greu de menționat ce anume face diferența între o imagine banală și o operă de artă. Aceeași fotografie poate fi interpretată foarte diferit de către oameni diferiți, sau în circumstanțe diferite… timpuri diferite, culturi diferite. Totuși, frumosul și valoarea este ceva care în principiu, transcende barierele culturale, chiar intelectuale. Încercarea de a găsi frumosul, valoarea, speranța, deși azi nu este cea mai frecventă cale, cred că este totuși esența oricărei arte.

Este posibil ca știința să poată fi predată, sau măcar capacitatea de gândire științifică și cunoaștere raționala; este, măcar parțial, o activitate de grup, deși, până la urmă și aici cercetătorul a priori valoros este de multe ori “singurul factor de succes”. Contrar activităților de grup, arta ca îndeletnicire, inclusiv în arta fotografică, este mai mult o nevoie internă a unor oameni, care au talentul de a se exprima artistic. Există unele aspecte care nu pot fi învățate, iar creativitatea artistică și spontaneitatea probabil că aparțin acestui domeniu.

Evoluția Artisticului din tine. Dezideratul este creșterea creativității, mărind expresivitatea și vizibilitatea mesajului fotografiilor realizate… Interesant este a încerca să te debarasezi de clișeele uzuale, permițând manifestarea spiritului creator: o manifestare a independenței în gândire, rezultând expresivitatea imaginii noi care are sens vizibil și inteligibil în mod profund… Trebuie să conștientizezi și să accepți că exercițiile de creativitate artistică au valoare incertă, dubioasă, criticabilă; oricum însă, fundamentate pe dorința de a produce senzații vizuale ilustrative pentru anumite realități, anumite sentimente… ele sunt inevitabile în încercarea de permanenta căutare a noilor abordări. O distracție ludică cu nuanțe, forme, compoziții, accente, tonalități, sentimente de reprezentare vizuala a concretului din natură ori din sufletul nostru. Cred că este bine ca stilul imaginilor să tindă spre simplitate, bun gust și rafinament. Un uriaș teren de joacă și experimentare.

Stilul personal în Imagine. O reală capacitate de creație este rezultatul unei predispoziții, cizelate pe parcursul existenței individuale, ajungând la conturarea unui stil personal care devine vizibil, uneori inconfundabil. Stilul personal, un anume mod de a defini și aborda subiectele în timpul creației artistice, în principiu ajunge să fie definitoriu pentru un creator de imagine.

Pentru a putea crea într-un stil care să aibă sens pozitiv, nu neapărat doar atractiv estetic dar și cu un mesaj inteligibil, probabil că este nevoie ca artistul să fie un om echilibrat, relativ rezonabil mulțumit de sine și de Lume (ușor de zis), unități pe care să le considere valoroase și evident perfectibile. Este nevoie de o capacitate instinctuală de a căuta și extrage esențialul reprezentativ, din multitudinea de manifestări ale diferitelor existențialități. Desigur, pe acest instinct de fundament se poate dezvolta cu timpul experienței o sofisticare, o finețe a abordării care să ducă spre realizarea de opere de artă fotografică. Creativitatea artistică manifestă nu prezintă o derulare lineară, fiind rezultatul combinației dintre starea sufletească a artistului, posibilitățile concrete pentru fotografiere, existența realităților care inspiră creativitatea, și dezvoltarea cultural-artistică pe parcursul existenței individuale. Este importantă atitudinea proactivă față de Lume și Viață… Ca și în alte domenii, și în fotografie artistul tinde natural să își finiseze permanent viziunea artistică, să regândească abordarea fotografierii, să găsească un suflu nou, mai fresh, mai altfel, mai modern, mai profund, mai surprinzător. Crearea propriului stil de exprimare artistică, specializarea pe anumite tipuri de subiecte, sunt rezultatele și calea activităților creative mai serioase.

Și, în ultimă instanță, la ce bun să faci fotografie? Homo ludens, joaca cu lumini, forme, idei, aparatură, observator care decide ce este important și de ce, intelectul artist care definește ce anume este valoare și merită să fie văzut și de alții; munți, lumini ale răsăritului, acvile, șerpi, libelule, construcții, fețe umane, cristale, zâmbete… Ori simplu, când adormi să îți poți zice: a fost o zi frumoasă. A meritat.

© dr. Peter Lengyel

Acest articol a fost publicat în Fotografiere. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

11 răspunsuri la Fotograful Naturalist și Lumea în Imagini

 1. Cantemir zice:

  Nu e suficient numai sa vezi. Mai e si vorba aceea celebra a lui Robert Capa:
  „If your picture isn’t good enough, you’re not close enough.”

  Apreciază

 2. bandacu zice:

  Felicitari pentru acest articol. Nu stiu cati din cei ce se considera fotografi ai naturii traiesc sentimentele descrise de tine, au acele momente de inspiratie cand reusesc o fotografie foarte buna, sunt chinuiti de incertitudinea ca au reusit „cea mai buna fotografie a subiectului” sau „se poate si ai bine”. Cat despre apropierea de subiect ce sa mia vorbim. Lucrand in delta, de multe ori trebuie sa iau atitudine impotriva celor ce se apropie putin cam prea mult de subiect si mai ales in zone unde accesul este stric interzis, deranjand si perturband linistea locurilor si locuitorilor necuvantatori. Despre acest aspect al eticii fotografului de natura am sa postez un articol pe blogul meu: http://dandindeltadunarii.blogspot.com/2011_10_01_archive.html.
  Felicitari si succes.

  Dan Bandacu

  Apreciază

 3. bandacu zice:

  Felicitari pentru acest articol ce descrie trairile fotografului iubitor care se respecta pe el si natura nu numai ca subiect al fotografiei. Nu stiu cati din cei ce se pretind fotografi de natura trec prin framantarile descrise de tine, sunt preocupati sa prinda „momentul, clipa” optima pentru a transmite mesajul, sunt nelinistiti de incertitudinea realizarii fotografiei „supreme” a unui subiect, sunt preocupati si nu precupetesc nimic spre a se apropia de subiect. Este mult de discutat pe tema asta. Personal, lucrand aici in delta, am de-a face cu unii care se apropie chiar prea mult fizic de subiectii din natura, de multe ori in zone strict protejate, mai mult deranjand natura prin prezenta lor. Despre acest aspect al eticii fotografului de natura voi posta in curand (cand voi avea feelingul necesar) un articol pe blogul meu: http://dandindeltadunarii.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
  Felicitari si succes in continuare.

  Dan Bandacu

  Apreciază

 4. peterlengyel zice:

  Antonia L. Zavalic: „merită ascultat pentru ultimele 30 de secunde, când toată alegarea se oprește și ajungi la pasul tău obișnuit, firesc…”

  Arcade Fire – Photograph (Piano piece from the movie „Her” 2013)

  Apreciază

 5. peterlengyel zice:

  cateva aspecte interesante privind fotografierea pasarilor rapitoare in zbor… si corectiile necesare in imagini…

  Hawkwatch International: An Issue with Some Images

  http://hawkwatch.org/blog/item/984-an-issue-with-some-images

  Apreciază

 6. peterlengyel zice:

  Bright Side: 20 perfect photos that will please every minimalist

  In the world where an excess of information is prevalent, simplicity and serenity are very much needed. The fewer details, the better. Simplicity is genius.

  Bright Side put together a compilation of photos in which minimalism takes over. We hope these photos will help you achieve some much-needed peace and tranquility.

  http://brightside.me/article/20-perfect-photos-that-will-please-every-minimalist-68655/

  Apreciază

 7. peterlengyel zice:

  Fotograful sălbăticiunilor: un român străbate munţii, în căutare de urşi, marmote şi păsări albastre

  „Ce se întâmplă, totuşi, în mintea unui fotograf care străbate cărările de munte, păstrând tăcerea, confundându-se cu frunzele, cu iarba, cu vântul, în căutarea unui animal pe care să-l suprindă şi să-l imortalizeze în toată frumuseţea lui sălbatică? La ce se gândeşte Daniel Opaiţ când semnalul de la telefon dispare, când singurele vietăţi din jurul său sunt cerbii sau păsările ciudate, când aşteaptă nemişcat apariţia unei fantomatice capre negre? Răspunsul lui e simplu şi explică, de fapt, toată această zbatere, toată această nevoie de a scotoci pe urmele vieţii adevărate: „În natură ai timp pentru tine, pentru introspecţie, îţi poţi face ordine în gânduri. Poate cel mai important este că ajungi să apreciezi lucrurile simple şi firescul. Acolo nu e nimic artificial şi ipocrit“.”

  http://adevarul.ro/news/bucuresti/fotograful-salbaticiunilor-roman-strabate-muntii-cautare-ursi-marmote-pasari-albastre-1_57f755ce5ab6550cb856ada6/index.html

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s